foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Slovo starosty: Pokud máte zájem o setkání s občany naší obce, přijďte do našeho klubu "Na radnici". Zde máte možnost podiskutovat společně s ostatními o problémech obce a posedět se starostou :-)

Obec Poustka

oficiální stránky obecního úřadu

Facebook

Živý kraj
Projekt vytvořen ve spolupráci s Karlovarským krajem

 

Samostatná obec Poustka spolu s obcí Ostroh a osadou Drahov byly v sedmdesátých letech připojeny ke středisku vyššího typu, k Františkovým Lázním. Po roce 1989 docházelo ke vzniku nových samostatných obcí a tak k 1.1.1992 vznikl i zde nový administrativní celek – Obec Poustka s vlastním správním územím o výměře 697 ha. Území je členěno do mírně zvlněného terénu ve výšce 510 – 550 m.n.m. 

 

Název obce Poustka Počet obyvatel 166 (stav k 1.1.2020)
Statut obec muži / ženy 83 / 83
Kraj Karlovarský Průměrný věk 39
Okres Cheb    
Obec pověřená ne Oblast Severozápad
IČO 883611    
ZUJ 577979 Výměra 697 ha

 

PoustkaPoustkaObec vlastní pozemky dvou katastrálních území a to k.ú. Poustka a k.ú. Ostroh, které však byly  oproti předválečného stavu  v šedesátých letech okleštěny o území, dnes spadající do katastrálních území obcí Vojtanov, Františkovy  Lázně a Libé, s nimiž Poustka i Ostroh sousedí.

Během posledních šesti  let získala obec několik pozemků a dílů z katastrálního úřadu v Chebu. Pozemky obce tvoří louky, neplodná půda, komunikace, vodní toky, rybníky a lesní pozemky.

V novém územním rozdělení patří obec Poustka do Karlovarského kraje, nejbližším správním centrem je město Cheb. Některé pravomoci přebírá i město Františkovy  Lázně/ matrika a stavební odbor/. Přirozeným spádovým centrem s vyšší vybaveností jsou Františkovy Lázně. V součastné době je obec Ostroh významným turistickým místem s hradním areálem, expozicemi a turistickými stezkami.

Ubytování v naší obci - Hotel a pension Seeberg

 

 

Územní plán Poustka byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj

Program: 11705 - Podpora územně plánovacích činností obcí,  

Podprogram: 117D0510 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí pro rok 2016,

Název akce: Územní plán Poustka, identifikační číslo 117D051000019

      Ministerstvo pro místní rozvoj - logo

Obec Poustka je členem 
mikroregionu Cheb


Mikroregion