foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Slovo starosty: Pokud máte zájem o setkání s občany naší obce, přijďte do našeho klubu "Na radnici". Zde máte možnost podiskutovat společně s ostatními o problémech obce a posedět se starostou :-)

Obec Poustka

oficiální stránky obecního úřadu

Facebook

Živý kraj
Projekt vytvořen ve spolupráci s Karlovarským krajem

 

Samostatná obec Poustka spolu s obcí Ostroh a osadou Drahov byly v sedmdesátých letech připojeny ke středisku vyššího typu, k Františkovým Lázním. Po roce 1989 docházelo ke vzniku nových samostatných obcí a tak k 1.1.1992 vznikl i zde nový administrativní celek – Obec Poustka s vlastním správním územím o výměře 697 ha. Území je členěno do mírně zvlněného terénu ve výšce 510 – 550 m.n.m. 

 

Název obce Poustka Počet obyvatel 166 (stav k 1.1.2020)
Statut obec muži / ženy 83 / 83
Kraj Karlovarský Průměrný věk 39
Okres Cheb    
Obec pověřená ne Oblast Severozápad
IČO 883611    
ZUJ 577979 Výměra 697 ha

 

PoustkaPoustkaObec vlastní pozemky dvou katastrálních území a to k.ú. Poustka a k.ú. Ostroh, které však byly  oproti předválečného stavu  v šedesátých letech okleštěny o území, dnes spadající do katastrálních území obcí Vojtanov, Františkovy  Lázně a Libé, s nimiž Poustka i Ostroh sousedí.

Během posledních šesti  let získala obec několik pozemků a dílů z katastrálního úřadu v Chebu. Pozemky obce tvoří louky, neplodná půda, komunikace, vodní toky, rybníky a lesní pozemky.

V novém územním rozdělení patří obec Poustka do Karlovarského kraje, nejbližším správním centrem je město Cheb. Některé pravomoci přebírá i město Františkovy  Lázně/ matrika a stavební odbor/. Přirozeným spádovým centrem s vyšší vybaveností jsou Františkovy Lázně. V součastné době je obec Ostroh významným turistickým místem s hradním areálem, expozicemi a turistickými stezkami.

Ubytování v naší obci - Hotel a pension Seeberg

 

 

Územní plán Poustka byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj

Program: 11705 - Podpora územně plánovacích činností obcí,  

Podprogram: 117D0510 - Podpora územně plánovacích dokumentací obcí pro rok 2016,

Název akce: Územní plán Poustka, identifikační číslo 117D051000019

      Ministerstvo pro místní rozvoj - logo

Obec Poustka je členem 
mikroregionu Cheb


Mikroregion

 

 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.