foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Slovo starosty: Pokud máte zájem o setkání s občany naší obce, přijďte do našeho klubu "Na radnici". Zde máte možnost podiskutovat společně s ostatními o problémech obce a posedět se starostou :-)

Obec Poustka

oficiální stránky obecního úřadu

Živý kraj
Projekt vytvořen ve spolupráci s Karlovarským krajem

RytinaHrad s podhradím se rozkládá na severozápad od Chebu, 4 km od Františkových Lázní, v malebném romantickém zákoutí mezi Házlovem a Libou, kterým protéká říčka Házlovský potok ( Slatinka,Seebach ). Ze tří stran kolem potoka se tyčí příkrý skalnatý ostroh ( odtud český název po roce 1945 ) a na něm, již přes 700 let se postupně vyvíjel objekt hradu. Kolem říčky, po obou stranách se postupně usazovali lidé pracující na hradě, později sedláci obhospodařující okolí půdu. Během posledních tří set let hrad i podhradí měnily své poslání, ale hlavním charakteristickým znakem bylo zemědělství a centrem byl právě hrad, kde sídlil správce nebo šafář, ale v mezidobí zde byla i manufaktura, pivovar, tkalci.

Stav hradního objektu se stále zhoršoval a po zrušení poddanství se usadili v obci svobodní sedláci a mlynáři ( 5 mlýnů a 5 statků v Ostrohu, v Drahově – Trogau 4 statky ). V malých domcích mezi statky žili v 19. a na začátku 20. století rodiny tkalců a dělníků, kteří docházeli za prací do Hálova a Libé ( textilní průmysl ), ženy většinou pracovaly ve Frant. lázních jako pokojské a lázeňské pomocné síly. V této době má obec již kolem 83 domů se 400 obyvateli ( do 17. století protestanti ) katolického vyznání, k čemuž sloužil i místní kostel, založený již 1470, zasvěcený sv. Wolfgangovi ( uvnitř umístěny velmi cenné náhrobní kameny některých majitelů hradu ) pod správou házlovského a později lomanského faráře, až do 50. let 20 století.

RytinaKoncem 19. století a začátkem 20.století došlo k postupné opravě hradu, z kterého se stal cílem vycházek pacientů z nedalekých Frant. Lázní a turistickou atrakcí. V obci vznikají hned 4 hostince s letními zahrádkami a na hradě byla vytvořena stylová velká restaurace v přízemních prostorách.

V obci se konaly až do 50. let výroční trhy a poutě. Od 1. poloviny 17. století působila při kostele farní škola, nahrazena v polovině 19. století novou kamennou patrovou školou, kam chodily děti nejen z Ostroha, ale z Poustky, Drahova, Dvorečka a Krapic až do 4. třídy základní školy. Do měšťanské školy pak musely do Hálova. Škola v Ostrohu zanikla počátkem 60. let 20. století. Od roku 1850 je doložen starosta obce Seeberg a Drahov ( Trogau ). V roce 1889 postihla Ostroh katastrofální povodeň, která zničila všech 5 mlýnů a domky při říčce, která se rozvodnila.

V roce 1917 byl v obci zaveden elektrický proud, hradní vodovod, vedoucí samospádem z Drahova až na hrad a do kašny je doložen do konce 18. století - památkově chráněný.

Z dalších významných památek je nutno jmenovat kapličku u studánky z roku 1712, dokládající nehodu paní Junkerové s třemi dětmi, jimž se překotil kočár ze strmé cesty, ale nic vážného se nestalo.Dále je zde Husarský kříž z období 7 leté války a pozůstatek pomníku mrtvých vojáků ze Seebergu z 1. světové války. Přibylo tam i 23 jmen seeberských mužů, kteří bojovali v německé armádě za 2. světové války.

Po druhé světové válce odešlo v roce 1946 transportem, podle Benešovských dekretů, téměř veškeré obyvatelstvo německé národnosti do Bayernského okrsku v bývalém NSR. V prvním osídlení nahradili německé obyvatele české a slovenské rodiny asi ve stejném počtu, Někteří však nevydrželi dlouho a když se obohatili odešli zpět do vnitrozemí. Mnoho domů zůstalo prázdných a obyvatel ubývalo. Ti co vydrželi zabývali se zemědělstvím většina jich pak pracovala v JZD a později ve Státním statku.

 Po roce 1970 kupují pozemky a domky chebští a františkolázenští obyvatelé a z obce se stává rekreační oblast s 36 rekreačními objekty, počet stálých obyvatel k roku 1991 klesl na 26.

 

V roce 1990 je však znovu otevřen pro veřejnost hrad, po 4 leté rekonstrukci. V obci je otevřena první restaurace, pension, druhá restaurace v hradním objektu a posléze i hotel. Do obce přicházejí i noví obyvatelé, stavějí domy k trvalému bydlení a tak pomalu zase stoupá počet obyvatel.

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.