foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Slovo starosty: Pokud máte zájem o setkání s občany naší obce, přijďte do našeho klubu "Na radnici". Zde máte možnost podiskutovat společně s ostatními o problémech obce a posedět se starostou :-)

Obec Poustka

oficiální stránky obecního úřadu

Živý kraj
Projekt vytvořen ve spolupráci s Karlovarským krajem
 1. Oficiální název
  Obec Poustka

 2. Důvod a způsob založení
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.
  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - (pdf)

      2.2.Podmínky a principy činnosti:

      Samostatná působnost - obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti v rozsahu stanoveném
      zákonem a v souladu s potřebami obce a jejích občanů.
      Přenesená působnost - obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti.
      Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů,
      usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

 3. Organizační struktura - kontakt na obecní úřad
       - Zastupitelstvo
       - seznam organizací, zřizovaných obcí: obec nezřizuje žádné organizace

 4. Kontaktní spojení

      4.1 Kontaktní poštovní adresa:
           Poustka 33, 350 02 Cheb  
    
      4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
            Poustka 33, 350 02 Cheb

     4.3 Úřední hodiny:
           po, st 15.00 – 17.00

    4.4 Telefonní čísla:
          pevná linka - +420 354 595 316

    4.5 Čísla faxu

    4.6 Adresa internetové stránky
          oficiální:  http://www.poustka.cz 

   4.7 Adresa e-podatelny
         
  pro příjem elektronických podání používáme elektronickou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

   4.8 Další elektronické adresy
         
  oficiální Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

    4.9 Identifikátor datové schránky
          5m6a63e 5. Bankovní spojení
      Raiffeisenbank im Stifland
      číslo účtu:  0- 658910, kód banky 8030 - ČNB, Dotace ÚSC-94-2216331/0710.

 6.     00883611 

 7. DIČ:
      nejsme plátci

 8. Dokumenty

     
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
           
  Usnesení zastupitelstva
            Územní plánn
            Obecně závazné vyhlášky

      8.2   Rozpočet


 9. Žádosti o informace  


 10. Příjem žádostí a dalších podání

 11. Opravné prostředky (pdf)  

 12. Formuláře
        - obec nevydala žádné formuláře

 13. Návody pro řešení životních situací  (odkaz na všechny životní situace)
        Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR)
        např. bydlenícestovánídopravafinancekulturarodinasociální zabepečenízaměstnánízdraví...

 14. Předpisy

        14.1. Nejdůležitější předpisy
        Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na internetových stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ 
        14.2 Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací

        15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací (pdf)
        15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
         - nebyla dosud vydána
        15.3 Poskytnuté informace 

 16. Licenční smlouvy - vzory licenčních smluv
        16.1 Vzory licenčních smluv
         - obec nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy
        16.2 Výhradní licence
        - obec nemá uzavřeny žádné výhradní licenční smlouvy
   
 17. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb.
        17.1 Rozsudky
        17.2 Výdaje na soudy

 18. Informace o zpracování osobních údajů
        Zpracovávané osobní údaje se řídí § 18 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 19. Rejstříky

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.